Výběr jazyka

cs
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Čeština
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Co si myslíte o doplnění účtu?

* Za doplnění vašeho účtu neúčtujeme žádnou provizi

Jak se účastnit IPO?

Pro účast v IPO potřebujete investiční účet u Freedom Finance. Ověření a zpracování všech procesů však zabere nějaký čas, a proto doporučujeme založení účtu s předstihem. V opačném případě se může stát, že IPO nestihnete, protože se její přesné datum dozvíte jen pár dní před zahájením.

1. krok Založení účtu

V souladu s požadavky dohledových orgánů si pro založení účtu připravte:

1. Kopii dokladu totožnosti
2. Doklad potvrzující adresu trvalého pobytu
3. Daňové identifikační číslo v zemi daňového domicilu

Zadejte osobní údaje do formuláře, nahrajte požadované doklady a vyplňte informace o svém ekonomickém zázemí. Vyplnění těchto informací vyžadují evropské zákony a předpisy. Následně podepíšete smlouvu přes SMS. Vše probíhá online a celý proces vám zabere 15–20 minut.

Žádosti o založení účtu zpracujeme obvykle během 15 minut. Po kontrole údajů vám založíme účet, osobní členskou sekci a upozorníme vás e-mailem.

Založit účet >>

2. krok Vklad na účet

Pro účast na IPO musíte mít na investičním účtu peníze v hodnotě alespoň 2 000 $. Vklad provedete libovolným způsobem: bankovní převod nebo platební karta. Klikněte na modré tlačítko Deposit Funds (provést vklad) v horním menu nebo přejděte do sekce Requests/Cash (žádosti/hotovost) v osobní členské sekci.

2.1 Vklad bankovním převodem

Tímto způsobem na investiční účet převedete eura nebo dolary. Zaznamenejte si informace o účtu v potřebné měně v sekci „Requests/Cash“ (žádosti/hotovost):


Tyto informace následně použijte k převodu zvolené částky na pobočce nebo v internetovém bankovnictví. Mohou být účtovány bankovní poplatky ze strany odesílatele nebo příjemce.

Během převodu vás může banka požádat o potvrzení založení investičního účtu. V takovém případě ji zašlete oznámení, které vám hned po založení účtu dorazilo na e-mail.

Peníze budou připsány na účet během jednoho pracovního dne, pokud nedojde k překročení vstupního limitu.

Vstupní limit

Pokud na svůj investiční účet vložíte více než 50 000 EUR (nebo ekvivalent), budeme vyžadovat potvrzení původu těchto prostředků. To nám můžete zaslat v podobě těchto dokladů:

1. Potvrzení o zaplacení daně – originál nebo ověřená kopie,
2. Poslední výplatní páska a shrnutí – originál nebo ověřená kopie,
3. Psané potvrzení ročního platu podepsané zaměstnavatelem,
4. Pro podnikající fyzické osoby – poslední finanční výkazy,
5. Pokud máte pasivní příjem – výpis výnosů nebo výpis z bankovního účtu evropské banky,
6. Pokud vlastníte akcie společností – potvrzení příjmu dividend,
7. Pokud investujete – výpis zisku od evropského brokera nebo investiční společnosti,
8. Smlouva o prodeji nemovitosti, společností nebo jiných aktiv – originál nebo ověřená kopie,
9. Psaný důkaz o prodeji podepsaný právníkem, správcem majetku nebo exekutorem,
10. Závěť nebo splnění poslední vůle – originál nebo ověřená kopie,
11. Psané potvrzení o dědictví podepsané právníkem, správcem majetku nebo exekutorem.

Pokud jsou požadované doklady zaslány včas, trvá ověření obvykle 1 pracovní den. Jakmile je hotové, vložené peníze vám připíšeme na účet.

2.2. Vklad platební kartou

Touto cestou můžete vkládat pouze eura. Pro nabití účtu platební kartou si zvolte v sekci „Requests/Cash“ (žádosti/hotovost) odpovídající položku v menu:


Převod peněz proběhne okamžitě. V níže uvedených případech si však nemůžete vybrat peníze z účtu, dokud nám neposkytnete potřebné důkazy:

1. Překročení vstupního limitu 15 000 EUR. Budeme potřebovat doklady z odstavce 2.1 pro potvrzení původu peněz.
2. Jméno držitele karty a vlastníka investičního účtu se neshoduje. V takovým případě budeme potřebovat důkaz o fyzickém držení karty. Zašlete nám fotografie, na které jsou vidět 4 první a poslední čísla karty a jméno držitele karty. Zbytek informací musí být z bezpečnostních důvodů zakrytý:


3. krok Převod na americké dolary

Akcie na amerických burzách se obchodují v amerických dolarech, ale náš systém neřeší automatickou konverzi. Pokud vložíte na účet eura, musí dojít k jejich směně na dolary. Nejdříve je však musíte vytvořit bezpečné spojení.

Bezpečné spojení

Pro ochranu účtu před zneužitím je většina žádostí v členské sekci blokovaná. Klikněte na tlačítko „Open a secure session“ (vytvořit bezpečné spojení) a zvolte možnost „Open using SMS password“ (vytvořit použitím hesla z SMS). Zpráva s jednorázovým heslem vám dorazí na telefonní číslo určené během registrace. Zadejte šestičíselný kód z SMS do odpovídajícího pole a vytvořte spojení:

Při vytváření bezpečného spojení můžete požádat o jiný způsob autorizace – token nebo digitální podpis. Přejděte na odpovídající položku v sekci „Requests/Security“ (žádosti/zabezpečení) a postupujte podle instrukcí.

Směna

Po ustálení bezpečného spojení přejděte do sekce „To trade/Account Balance“ (k obchodování/zůstatek účtu) a klikněte na zelené tlačítko „Exchange“ (směna) vedle pole USD:


V novém okně zadejte výši částky, kterou chcete směnit a potvrďte svůj nákup:


Maržový poplatek

Pokud máte na účtu dostatek euro, můžete zažádat o účast v IPO i bez směny peněz na dolary. V takovém případě dojde k realizaci žádosti do výše povoleného limitu a váš účet se dostane do dolarového mínusu. Za využití maržových služeb si účtujeme poplatek v souladu s podmínkami tarifu (12 % ročně).

Pokud chcete ukončit účtování poplatku, je třeba dorovnat dolarový schodek – buďto směnou nebo nabitím účtu v dolarech bankovním převodem.

4. krok Odeslání žádosti na účast v IPO

V osobní členské sekci zadejte žádost na nákup cenných papírů emitenta (Trade Orders/Participation in IPO (obchodní příkazy/účast v IPO)) v žádané výši volbou tickeru společnosti. Před uzavřením rezervace lze žádost stáhnout. V čas uzavření rezervace, což je 1 den před zahájením obchodování na burze, vám na účtu zablokujeme specifikovanou částku.

Brokerská komise

Komise za účast v IPO se odvíjí od hodnoty dostupných aktiv na investičním účtu den před IPO. Hodnota aktiv se skládá z hotovosti a tržní hodnoty cenných papírů (NAV).

• Pokud je hodnota aktiv nižší než 20 000 $ – komise je 5 % z hodnoty transakce
• Pokud je hodnota aktiv od 20 000 $ do 49 999 $ – komise je 4 % z hodnoty transakce
• Pokud je hodnota aktiv nad 50 000 $ – komise je 3 % z hodnoty transakce

Příděl

Aktuální počet zakoupených akcií během IPO závisí na nabídce a poptávce. Vyšší upisovatel si vyhrazuje právo na částečné plnění kolektivních žádostí. Negarantujeme a neovlivňujeme alokační proces a všechny obdržené akcie jsou úměrně rozděleny mezi klienty.

Samozřejmě platíte pouze za zakoupené cenné papíry. Zbývající peněžní prostředky vám převedeme na účet.

5. krok Zahájení obchodování

Se zahájením veřejného obchodování na burze se vám zakoupené cenné papíry objeví na účtu a začne lockup období – 93denní období, kdy nelze akcie prodat. Akcie nemůžete prodat, ale můžete sledovat jejich aktuální hodnoty a růstové indikátory v osobní členské sekci nebo obchodním terminálu.


Forwardový kontrakt

Během lockup období si můžete zafixovat cenu části nebo všech zakoupených cenných papírů. V takovém případě dojde po ukončení období k automatickému prodeji stanoveného množství a převodu peněz z prodeje na váš účet.

Upozorňujeme, že prodej formou forwardového kontraktu je uskutečněn na nižší než aktuální ceně cenných papírů. Závisí na ceně akciových opcí a obvykle jde o rozdíl 10–15 %, někdy více, někdy méně. Konkrétní výši rozdílu se dozvíte zadáním příkazu pro konkrétní cenných papír. Příkaz k prodeji formou forward kontraktu nelze zrušit.

V osobní členské sekci (Trade Orders/IPO Forward Sale (obchodní příkazy/IPO forward prodej)) zadejte počet akcií k prodeji a potvrďte transakci:


6. krok Uzavření obchodu

Po ukončení lockup období můžete začít s akciemi nakládat dle svého uvážení – nechat v portfoliu nebo prodat. Stačí v rozhraní účtu kliknout vedle názvu akcie na tlačítko „Sell“ (prodat). V tomto případě si budeme účtovat komisi 0,5 % z hodnoty prodeje.


Výběr akcií do jiného depozitáře

Akcie si můžete také převést do jiného depozitáře vedeného na vaše jméno. Připravte si informace o účtu a v sekci „Requests/Account Settings“ (žádosti/nastavení účtu) vytvořte žádost o převod cenných papírů:


Máte jakékoliv dotazy? Zavolejte nám na číslo +357 25 257787 nebo napište e-mail na [email protected].

Vyjděte vstříc úspěšnému investování – založte si investiční účet u Freedom Finance Europe!

Založit účet >>