Výběr jazyka

cs
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Čeština
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Co si myslíte o doplnění účtu?

* Za doplnění vašeho účtu neúčtujeme žádnou provizi

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 03.09.2021

Akcie společnosti Clean Harbors: „zelený“ trend by mohl přinést 23%

Ticker: CLH.US
Vstupní cena: 105 USD
Cílová cena: 130 USD
Předpokládaný výnos: 23,8%
Investiční horizont: 3 až 6 měsíců
Riziko: vysoké
Velikost pozice: 2 %

O společnosti

Clean Harbors je významným poskytovatelem služeb v oblasti životního prostředí pro průmyslové objekty po celé severní Americe. Hlavní činností společnosti je likvidace a dekontaminace odpadu, čištění a recyklace odpadního oleje ze strojů a služby v rámci CleanPack, které zahrnují kompletní proces likvidace laboratorních chemikálií a nebezpečného odpadu z domácností.

Co stojí za investičním nápadem?

Zisk z akcií, které mohou růst díky zvýšené poptávce po službách v oblasti životního prostředí, novým zákazníkům z různých průmyslových odvětví a úspěšnému nabytí nových aktiv.

Koupit akcie Clean Harbors >>


Proč se nám zamlouvá společnost Clean Harbors?

1. důvod: Růst trhu s recyklací a nakládáním s odpady

Několik analytických společností uvedlo, že příchod nových průmyslových odvětví, globalizace a rostoucí spotřeba obyvatelstva jsou hlavními hybateli expanze trhu s recyklací a nakládáním s odpady. Allied Market Research odhaduje, že trh s nakládáním s odpady dosáhne do roku 2027 2,34 bilionu USD se složenou roční mírou růstu (CAGR) 5,5 %. Srovnatelné výsledky uvádí společnost Research Dive, která očekává, že velikost trhu dosáhne do roku 2027 hodnoty 2,32 bilionu USD a odhadovaná složená roční míra růstu bude dosahovat 5,6 %. Rozvoj vládních programů souvisejících s udržováním zdravého životního prostředí a rostoucí zájem o tuto problematiku ze strany společnosti dále stimulují trh.

Současný trend je pro společnost Clean Harbors příznivý, neboť její služby přímo souvisejí právě s trhem recyklace a nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že je společnost v této oblasti jednou z největších v Severní Americe, může profitovat z mezery na tomto trhu. Společnost poskytuje širokou škálu služeb a spolupracuje se společnostmi z různých sektorů, čímž dochází ke znatelné diverzifikaci zdrojů příjmů.

Mezi hlavní oblasti zaměření společnosti patří:

 • Nakládání s nebezpečnými odpady – eliminace a recyklace nebezpečných odpadů;
 • Sanační a průmyslové služby – úklidové služby pro průmyslové klienty a svoz odpadu;
 • Americký průmysl maziv – čištění maziv, olejových filtrů a recyklace nemrznoucích směsí.

Samotná společnost Clean Harbors odhaduje výše uvedené trhy, na kterých působí, na 11 miliard USD, 14 miliard USD a 15 miliard USD. Tento odhad ukazuje obrovský potenciál růstu tržeb, který lze realizovat. Toho lze dosáhnout zavedeným pracovním procesem a širokou nabídkou poskytovaných služeb.

2. důvod: Nadcházející nabídky fúzí a akvizic

Začátkem letošního srpna společnost Clean Harbors oznámila nákup HydroChemPSC (HPC), která poskytuje služby údržby energetické infrastruktury průmyslovým zařízením. Očekává se, že dohoda bude uzavřena letos. Bude za 1,25 miliardy USD a společnost ji plánuje financovat v hotovosti a pomocí nové půjčky. Vedení Clean Harbors odhaduje, že HPC očekává v roce 2021 příjmy ve výši 744 milionů USD, se ziskem před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) ve výši 115 milionů USD a součinností až 40 milionů USD v prvním roce, což přinese více než 240 servisních míst a více než 1 000 nových zákazníků. V důsledku toho Clean Harbors očekává, že zvýší své zaměření podnikání v oblasti průmyslových služeb s vysokou marží. Kromě toho se může zvýšit provozní efektivita společnosti a navíc do manažerského týmu přibudou noví zkušení členové.

Clean Harbors rovněž plánuje získat určitá aktiva společnosti Vertex Energy, která sbírá a recykluje použitý motorový olej. Dohoda je oceněna na 140 milionů USD a bude financována hotově. Vedení Clean Harbors odhaduje, že tato aktiva by mohla přinést další příjmy ve výši 100 milionů USD se ziskem před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) ve výši 15 milionů USD. Jaké jsou výhody akvizice? Jedná se o dalších 90 milionů galonů kapacity rafinace ropy v oblasti Perského zálivu, rozšířené možnosti sběru odpadního oleje v sedmi státech a realizaci křížového prodeje prostřednictvím segmentu environmentálních služeb.

Díky tomu budou mít fúze a akvizice pozitivní vliv na rozvoj společnosti Clean Harbors a ve střednědobém horizontu posílí kapitalizaci holdingu.

3. důvod: Finanční výsledky

Společnost Clean Harbors dosáhla ve 2. čtvrtletí 2021 dobrých finančních výsledků. Tržby společnosti dosáhly hodnoty 926,5 milionu USD, což je o 30 % více než v loňském roce. Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se zvýšil o 36 % na 187,7 milionu USD a EBITDA marže se zvýšila o 0,8 % na 20,3 %. Čistý příjem činil 67,1 milionu USD ve srovnání s 29 miliony USD o rok dříve. Společnost má nízkou úroveň zadlužení ve výši 1,55 miliardy USD, v rozvaze má likviditu ve výši 666,3 milionu USD a poměr mezi čistým dluhem a EBITDA je 1,5. Clean Harbors má stabilní volný peněžní tok (FCF), který v první polovině roku 2021 činil 177 mil. USD (v první polovině roku 2020 to bylo 72 mil. USD).

Vedení společnosti předpovídá pozitivní finanční výsledky pro aktuální rok s očekávaným čistým příjmem v rozmezí 159 až 193 mil. USD, EBITDA v rozmezí 620 až 650 mil. USD a volným peněžním tokem ve výši 285 až 315 mil. USD.

Společnost obchoduje na atraktivních úrovních podle větších násobků:

 • EV/S - 1,9x;
 • EV/EBITDA - 11,2x;
 • Forward EV/EBITDA - 10,2x;
 • P/FCF - 15,2x;
 • PE - 30,9x;
 • Forward PE - 31,7x.

Několik investičních firem a bank v srpnu zvýšilo své odhady ohledně ceny akcií společnosti Clean Harbors. Raymond James odhaduje cenu akcií na 110 USD, zatímco Robert W. Baird cenu odhaduje na 115 USD a Needham & Company LLC na 120 USD.

Jak s touto myšlenkou naložit

 1. Kupte akcie za 105 USD.
 2. Na nákup přidělte maximálně 2% svého portfolia. K sestavení vyváženého portfolia můžete použít doporučení našich analytiků
 3. Prodávejte, když cena dosáhne 130 USD.

Jak koupit akcie Clean Harbors?

Pokud ještě nemáte investiční účet, založte si ho nyní: zvládnete to online a bude vám stačit 10 minut. Stačí vyplnit krátký formulář a ověřit účet.

Po založení účtu máte dvě možnosti, jak akcie koupit:

Webová platforma Freedom24: V sekci Web Terminal (webový terminál) zadejte do vyhledávání CLH.US (ticker Clean Harbors na NYSE) a z výsledků vyberte Clean Harbors V obchodním okně vpravo vytvořte bezpečné spojení, zadejte, kolik akcií chcete koupit, a klikněte na „Buy“ (koupit).

Aplikace Freedom24 pro iPhone nebo Android: Přejděte na obrazovku „Price“ (ceny) a klepněte na ikonu vyhledávání v pravém horním rohu. Do vyhledávání zadejte CLH.US (ticker Clean Harbors na NYSE) a z výsledků vyberte Clean Harbors Její akcie se vám přidají do sledovaného seznamu. Klepněte na akcii a v novém okně přejděte na záložku „Order“ (příkaz) Zadejte, kolik akcií chcete koupit, a klikněte na „Buy“ (koupit).


Koupit akcie Clean Harbors >>


*Další informace poskytujeme na vyžádání. Investování do cenných papírů a jiných finančních instrumentů je vždy rizikové a můžete přijít o svůj kapitál. Klient by měl sám dobře zvážit svou situaci a seznámit se s Prohlášením o rizicích. Názory a odhady představují náš úsudek v době psaní tohoto obsahu a můžeme je změnit bez předchozího upozornění. Komise, poplatky a další náklady mohou snížit finanční výnosy. Předchozí výkon nezaručuje stejné výsledky v budoucnosti. Tento materiál neslouží jako nabídka nebo žádost k nákupu či prodeji jakéhokoliv finančního instrumentu. Uvedené názory a doporučení neberou v potaz okolnosti, cíle ani potřeby klienta a nelze je považovat za poskytování investičních doporučení. Příjemce této zprávy musí učinit u zmíněných cenných papírů nebo finančních instrumentů vlastní nezávislé rozhodnutí. Informace byly získány ze zdrojů, které považuje Freedom Finance Europe Ltd. nebo její partneři a/nebo dceřiné společnosti (kolektivně Freedom Finance) za spolehlivé. Freedom Finance Europe Ltd. nezaručuje jejich úplnost nebo přesnost s výjimkou informací spojených s Freedom Finance Europe Ltd. a/nebo jejími partnery a vztahu analytika s vydavatelem, který je předmětem tohoto průzkumu. Pokud není uvedeno jinak, ceny zmiňovaných cenných papírů odpovídají cenám po uzavření trhu.