Výběr jazyka

cs
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Čeština
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Co si myslíte o doplnění účtu?

* Za doplnění vašeho účtu neúčtujeme žádnou provizi

Naši analytici nemohou psát nápady ve všech jazycích, proto vám jejich publikace ukazujeme v angličtině.

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 10.02.2022

Akcie ETF Krane: potenciální růst 80,7 %, jelikož se vyvíjí trh s uhlíkovými kredity

Ticker: KRBN.US

Vstupní cena: $53

Cílová cena: $100

Růstový potenciál: 88.5%

Časový horizont: 12 měsíců

Riziko: Mírné

Velikost pozice: 5%

O ETF fondu

ETF Krane Shares Global Carbon Strategy je srovnatelný s indexem IHS Markit Global Carbon Index, který nabízí široké pokrytí uhlíkových kreditů sledováním nejobchodovanějších futures na uhlík.

Aktiva ve správě, AUM – 1,86 mld. USD

Poměr nákladů – 0,78 %

ETF výnos za posledních šest měsíců – 47,62 %

Jaký je nápad?

Nákupem akcií fondu KRBN získává KRBN peníze na rozvoj trhu s uhlíkovými kredity, jejichž rostoucí cena je nezbytná pro realizaci cílů Pařížské dohody.

Nové výzvy téměř vždy vytvářejí nové trhy – pokračující klimatická krize a rostoucí globální emise nejsou výjimkou.

Obnovený zájem o uhlíkové trhy je relativně novým fenoménem. Mezinárodní trhy obchodování s uhlíkem existují od Kjótských protokolů z roku 1997, ale vznik nových regionálních trhů vyvolal nárůst investic.

Historicky významný vývoj na trhu s uhlíkovými kredity

 1. Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, UNFCCC, je první dohodou podepsanou více než 180 zeměmi o společných zásadách pro vnitrostátní opatření v oblasti změny klimatu. Úmluva byla slavnostně přijata na Summitu Země v Rio de Janeiru v roce 1992 a vstoupila v platnost dne 21. března 1994.
 2. Kjótský protokol je mezinárodní dohoda sjednaná za účelem snížení emisí skleníkových plynů do zemské atmosféry, aby se zabránilo globálnímu oteplování. Jedná se o doplňkový dokument k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) z roku 1992, protokol byl přijat v Kjótu v Japonsku dne 11. prosince 1997 a vstoupil v platnost dne 16. února 2005. Hlavní cíl dohody: stabilizovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by zabránila nebezpečným antropogenním zásahům do klimatického systému planety.
 3. Pařížská dohoda je dohoda podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu upravující opatření ke snížení oxidu uhličitého v atmosféře od roku 2020. Dohoda byla navržena tak, aby nahradila Kjótský protokol během konference o klimatu v Paříži a byla přijata na základě konsensu 12 prosince 2015 a podepsána 22. dubna 2016. Cílem dohody (podle článku 2) je „posílit implementaci“ Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, zejména udržet globální průměrný nárůst teploty „hluboko pod“ 2 °C a na „snažit se“ omezit nárůst teploty na 1,5 °C.

Kjótský protokol z roku 1997 a Pařížská dohoda z roku 2015 byly dohody, které stanovily mezinárodní cíle v oblasti emisí CO2. Jelikož byly ratifikovány všemi zeměmi kromě šesti, vedly ke stanovení národních emisních cílů a souvisejících předpisů.

S tím, jak tato nová pravidla vstoupí v platnost, roste tlak na podniky, aby našly způsoby, jak snížit svou uhlíkovou stopu. Většina dnešních prozatímních řešení zahrnuje využití trhů s uhlíkem.

Uhlíkové kredity, také známé jako uhlíkové povolenky, fungují jako potvrzení o emisních povolenkách. Když si firma koupí uhlíkový kredit, smí vyprodukovat jednu tunu CO2. Tyto kredity se tak v těchto dnech staly komoditou.

Uhlíkové kredity jsou vydávány národními nebo mezinárodními vládními organizacemi. Jejich výše je obvykle založena na emisních cílech. Kredity jsou často vydávány v rámci tzv. programu Cap-and-Trade. Regulátoři stanovují limit pro emise oxidu uhličitého – Cap. Postupem času se strop postupně snižuje, takže pro podniky je stále obtížnější udržet se v této povolené úrovni.

Trh s uhlíkem je roztříštěný. Celosvětově existují programy Cap-and-Trade v určité formě v Kanadě, EU, Spojeném království, Číně, Novém Zélandu, Japonsku a Jižní Koreji a mnoho dalších zemí o nich uvažuje. Trh směřuje ke globalizaci.

Tímto způsobem jsou společnostem poskytnuty pobídky ke snížení emisí produkovaných jejich obchodními operacemi, aby zůstaly v jejich limitech.

Proč se nám líbí KRBN?

Důvod č. 1: Investice do vyspělých trhů

Fond přiděluje prostředky nejlikvidnějším a nejvyspělejším trhům s uhlíkovými kredity. Skládá se z evropských, kalifornských, regionálních (východní státy) a britských kvót v následujících poměrech:

 • European Union Allowance (EUA) 2022 Future - 61.56%
 • California Carbon Allowance (CCA) Vintage 2022 Future - 19.11%
 • European Union Allowance (EUA) 2023 Future - 5.6%
 • UK Allowance (UKA) 2022 Future - 5.19%
 • Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) Vintage 2022 Future - 4.62%
 • California Carbon Allowance (CCA) Vintage 2023 Future - 3.85%

Důvod č. 2: Zvýšená poptávka

Předpokládá se, že klesající povolenka na uhlík (odlišná pro každé odvětví) na jedné straně zvýší investice společností do technologií, které sníží emise uhlíku z jejich vlastního hospodářského cyklu (viz zpráva Carbonomics od GS). Na druhé straně budou nenávratně existovat opozdilci, kteří jsou nuceni kredity nakupovat, a tím zvyšovat cenu.

Důvod č. 3: Snížená nabídka

Velká expozice fondu se týká evropského trhu s uhlíkem.

Rezerva stability trhu je pro zemi jako centrální banka, pouze pro evropské uhlíkové kredity.

Na svých stránkách zveřejnili následující:

Celkové množství emisních povolenek se od roku 2021 sníží o 2,2 % ročně oproti 1,74 % v letech 2013 až 2020. Míra snížení je v souladu s cílem pro rok 2030 snížit emise skleníkových plynů v EU o nejméně 40 %.

Tato politika kvót je představitelem programu Cap-and-Trade. Kvóty se stanou menšími, poptávka se zvýší v důsledku klesajících úrovní stanovených státy (SZP) a cena bude následovat poptávku.

Jak využít tento nápad?

 1. Koupit akcie ve fondu za 53 $.
 2. Na nákup nepřidělujte více než 5 % svého portfolia. Pro vyvážené portfolio můžete použít doporučení našich analytiků.
 3. Prodávejte, když cena dosáhne 100 $.

Jak koupit ETF?

Jestliže ještě nemáte investiční účet, otevřete si jej teď: lze to provést online během pouhých 10 minut. Vše, co musíte udělat, je vyplnit krátký formulář a váš účet ověřit.

Po otevření účtu můžete koupit ETF některým z následujících způsobů:

Webová platforma Freedom24: V části Webového terminálu do vyhledávacího pole zadejte KRBN.US (burzovní symbol pro Krane Shares Global Carbon Strategy ETF), a ve výsledcích vyberte odpovídající ETF. Otevřete zabezpečenou relaci v obchodním okně vpravo, vyberte počet cenných papírů, které chcete koupit, a klikněte na „Koupit“.

Aplikace Freedom24 pro iPhone nebo Android: Přejděte na stránku „Cena“ a v pravém horním rohu klikněte na ikonu vyhledávání. Zobrazí se vám dialogové okno vyhledávání, do kterého zadejte KRBN.US (burzovní symbol pro Krane Shares Global Carbon Strategy ETF) a ve výsledcích vyberte příslušný ETF. Poté se vám zobrazí ETF na trhu; klepněte na něj a v zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku „Příkaz“. Zadejte počet cenných papírů, které chcete koupit, a klikněte na „Koupit“.


Přejděte na webovou platformu Freedom24 >>


* Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Investice do cenných papírů a dalších finančních nástrojů vždy zahrnuje rizika ztráty kapitálu. Klient by se měl informovat z vlastní vůle, a seznámit se s dokumentem Risk Disclosure Notice (Seznámení s riziky). Názory a odhady jsou založeny na našem úsudku ke dni vydání tohoto materiálu a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Provize nebo jiné poplatky mohou snížit finanční návratnost. Minulá výkonnost neznamená budoucí výsledky. Tento materiál není zamýšlen jako nabídka nebo výzva k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního nástroje. Názory a doporučení v tomto dokumentu nezohledňují individuální okolnosti, cíle nebo potřeby klienta a nepředstavují službu investičního poradenství. Příjemce této zprávy musí učinit svá vlastní nezávislá rozhodnutí týkající se všech zde uvedených cenných papírů nebo finančních nástrojů. Informace byly získány ze zdrojů, které společnost Freedom Finance Cyprus Ltd nebo její přidružené nebo dceřiné společnosti (souhrnně Freedom Finance) považují za spolehlivé. Freedom Finance nezaručuje jeho úplnost ani přesnost, s výjimkou veškerých informací týkajících se Freedom Finance nebo jejích přidružených společností a účasti analytika s emitentem, který je předmětem výzkumu. Všechny ceny jsou orientační a vztahují se k trhu s diskutovanými cennými papíry, pokud není uvedeno jinak. • Zdroje informací

  https://kraneshares.com/

  https://unfccc.int/

  https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/carbonomics-gs-net-zero-models/report.pdf

  https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/market-stability-reserve_en

  https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

 • Metodika hodnocení doporučení podle Podmínky použití průzkumu trhu